przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy Gorzkowice serwis WWW  
Informacje Podstawowe
 Strona Główna 
 Informacje ogólne 
 Aktualności/Obwieszczenia 
Władze Gminy
 Rada Gminy 
 Komisje Rady 
 Wójt 
Prawo Lokalne
 Statut Gminy 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Gorzkowice 
 Uchwały Rady Gminy 
 Zarządzenia Wójta 
 Budżet Gminy 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka odpadami komunalnymi 
 Ochrona Środowiska 
- - rejestr prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji
- -Kalendarz wywozu nieczystości stałych od lipca 2013 roku
- - Kwota i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- - wykaz firm posiadających zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzkowice
- - WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
- - plany i programy, dokumenty prawa miejscowego
- - wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice
- - Projekt Prognozy i Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021
 Gospodarka nieruchomościami 
Prawo
 Elektroniczny Urzędowy Dziennik Województwa Łódzkiego 
Zamówienia Publiczne
 Zamówienia / rok 2015 
 Zamówienia / rok 2014 
 Zamówienia / rok 2013 
 Zamówienia / rok 2012 
Dokumenty do pobrania
 Dokumenty do pobrania 
Inne
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie 
 WYBORY 
 Informacje nieudostępnione 
 Organizacje pozarządowe 
 2014 rok 
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Oświadczenia majątkowe 
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 
 E-skrzynka Podawcza 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian
Szukaj w BIP:  
 Prawo Lokalne > Ochrona Środowiska

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 - rejestr prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji
 -Kalendarz wywozu nieczystości stałych od lipca 2013 roku
 - Kwota i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - wykaz firm posiadających zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzkowice
 - WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 - plany i programy, dokumenty prawa miejscowego
 - wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice
 - Projekt Prognozy i Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021
wersja do druku wersja do druku