przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy Gorzkowice serwis WWW  
Informacje Podstawowe
 Strona Główna 
 Informacje ogólne 
 Aktualności/Obwieszczenia 
Władze Gminy
 Rada Gminy 
 Komisje Rady 
 Wójt 
Prawo Lokalne
 Statut Gminy 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Gorzkowice 
 Uchwały Rady Gminy 
 Zarządzenia Wójta 
 Budżet Gminy 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka odpadami komunalnymi 
 Ochrona Środowiska 
 Gospodarka nieruchomościami 
Prawo
 Elektroniczny Urzędowy Dziennik Województwa Łódzkiego 
Zamówienia Publiczne
 Zamówienia / rok 2015 
 Zamówienia / rok 2014 
 Zamówienia / rok 2013 
 Zamówienia / rok 2012 
Dokumenty do pobrania
 Dokumenty do pobrania 
Inne
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie 
 WYBORY 
 Informacje nieudostępnione 
 Organizacje pozarządowe 
 2014 rok 
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Oświadczenia majątkowe 
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 
 E-skrzynka Podawcza 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian
Szukaj w BIP:  
 Dokumenty do pobrania > Dokumenty do pobrania
1.
Dokumenty do pobrania

Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

pobierz...

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pobierz...

Wniosek o wydanie informacji o możliwości zalesienia działki

pobierz...

Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu działki

pobierz...

Wniosek o wydanie informacji o warunkach przyłącza wod.-kan.

pobierz...


 

Ochrona środowiska, rolnictwo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pobierz...

Wniosek o wydawanie decyzji na „usunięcie drzew i krzewów"

pobierz...

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

pobierz...


 

Drogi

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

pobierz...

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

pobierz...


 

Podatki

Opis dokumentu dokument
Druki informacji i deklaracji podatkowych obowiazujących od 2012r.  
Deklaracja na podatek lesny pobierz
Deklaracja na podatek od nieruchomosci pobierz
Deklaracja na podatek rolny pobierz
Informacja składana w sprawie podatku lenego, rolnego i podatku od nieruchomoci pobierz
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomosci (stawki obowiązują także na 2015r.) pobierz
Uchwała w sprawie obniżki ceny żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku w 2015r. pobierz
wniosek dot. poświadczenia oświadczenia o pracy i prowadzeniu gospodarstwa rolnego pobierz...
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub swierdzajacego stan zaleglości pobierz...
wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych pobierz...
Druki informacji i deklaracji podatkowych obowiazujących do końca 2011r.  
wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości pobierz...
wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości pobierz...
wzór informacji w sprawie podatku leśnego pobierz...
wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego pobierz...
wzór informacji w sprawie podatku rolnego pobierz...
wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego pobierz...
obowiązująca uchwała Nr. XI/60/03 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości str. 1
str. 2

 


Kasa, Zwrot Podatku Akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej p

obierz...


 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

pobierz...


 

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wniosek CEIDG-1

pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

pobierz


 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o nadanie numeru domu

pobierz...

Wniosek o zatwierdzenie podziału

pobierz...


 

Ewidencja Ludności i sprawy wojskowe

Kwestionariusz osobowy o zmianie danych osobowych

pobierz...


 

Oświadczenia majątkowe, oświadczenia w imieniu

oświadczenie majątkowe Radnego Gminy pobierz...
oswiadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta pobierz...
informacja o zatrudnieniu pobierz...
oswiadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka pobierz...
oswiadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi pobierz...

 


Ośrodek Pomocy Społecznej

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

pobierz...

Wzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

pobierz...

Wzór oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne

pobierz...

Wzór oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

pobierz...

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

pobierz...

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

pobierz...

Wzór wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 roku o Funduszu Alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 roku, Nr 45, poz. 200, z późn. zm.)

pobierz...

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej

pobierz...


 

Administracja Placówek Oświatowych

Wniosek o stypendium szkolne w roku szkolnym 2011/2012r.

pobierz...


Kadry

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu : RP-7

pobierz

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Gorzkowice
Za treść odpowiada: pacownicy merytoryczni
Osoba, która wprowadziła dane: Adam Bolanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 14:40

rejestr zmian publikacji » do góry

wersja do druku wersja do druku