przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy Gorzkowice serwis WWW  
Informacje Podstawowe
 Strona Główna 
 Informacje ogólne 
 Aktualności/Obwieszczenia 
Władze Gminy
 Rada Gminy 
 Komisje Rady 
 Wójt 
Prawo Lokalne
 Statut Gminy 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Gorzkowice 
 Uchwały Rady Gminy 
 Zarządzenia Wójta 
 Budżet Gminy 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
- Decyzje lokalizacyjne
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 Gospodarka odpadami komunalnymi 
 Ochrona Środowiska 
 Gospodarka nieruchomościami 
Prawo
 Elektroniczny Urzędowy Dziennik Województwa Łódzkiego 
Zamówienia Publiczne
 Zamówienia / rok 2015 
 Zamówienia / rok 2014 
 Zamówienia / rok 2013 
 Zamówienia / rok 2012 
Dokumenty do pobrania
 Dokumenty do pobrania 
Inne
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie 
 WYBORY 
 Informacje nieudostępnione 
 Organizacje pozarządowe 
 2014 rok 
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Oświadczenia majątkowe 
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 
 E-skrzynka Podawcza 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian
Szukaj w BIP:  
 Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne
1.
Zagospodarowanie przestrzenne
Osoba:
podinspektor Agnieszka Korzela
Kontakt:
tel. 44 6818006 wew. 32 pokój 10
e-mail: akorzela@gorzkowice.pl
Kompetencje:
W zakresie prac związanych z realizacją zadań Gminy określonych w ustawie o planowaniu przestrzennym, a w szczególności:
1) przeprowadzenie prac w zakresie miejscowego planowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) wnioskowanie zlecenia i przygotowanie zlecenia wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) nadzorowanie prac planistycznych oraz prowadzenie uzgodnień i konsultacji projektu,
4) przygotowywania i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
5) nadzór nad upowszechnianiem i wdrażaniem zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego,
6) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek,
7) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów pod dolesienie na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
8) opracowywanie analiz przestrzennych dla planowanych inwestycji na terenie gminy,
9) przygotowywanie projektów decyzji i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku zbycia tej nieruchomości,
11) rozpatrywanie roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,
12) przygotowywanie projektów decyzji i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
13) przygotowanie decyzji administracyjnych stwierdzających przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
14) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
15) prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
16) wydawanie warunków technicznych na przyłącza wod.-kan. wydawanie opinii projektów koncesji na rozpoznanie złóż surowców naturalnych

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierz...
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierz...
Wniosek o wydanie informacji o możliwosci zalesienia działki pobierz...
Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu działki pobierz...
Wniosek o wydanie informacji o warunkach przyłącza wod.-kan. pobierz...

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Gorzkowice
Za treść odpowiada: Agnieszka Korzela
Osoba, która wprowadziła dane: Adam Bolanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-29 14:14

rejestr zmian publikacji » do góry


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Decyzje lokalizacyjne
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja do druku wersja do druku